یاسین جاور

یاسین جاور - Yasin Javar

در حال کسب تجربه :)

مهارت های من :)

Python60%
HTML & CSS35%
Photoshop70%
Adobe illustrator20%
Linux40%

بیت کوین:
1PWTxnTzpyTDtRNtUu6v2aFaqoc6mGqHGa